Aanmelden

Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
    
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnummer*
Mobiel
Naam rekeninghouder*
IBAN*
E-mailadres*
Medicijnen/ Gezondheid
Zwemervaring/ diploma?
Maakt u gebruik van de Zoetermeerpas?

Toelichting
Bij Zwemschool Het Keerpunt hebben we direct plek. Wel kan het zo zijn dat een bepaalde plek vol zit. Vraagt u gerust naar het alternatief.
Starten in (voorkeur)
  
Aanmelden voor*
Beschikbaarheid
Opmerking
* = verplicht invullen